Porównanie izolacji termincznej

Gwarancja doskonałych parametrów cieplnych okna

Najważniejszą cechą nowego rozwiązania jest poprawa parametrów cieplnych okna. Wzmocnienie termiczne na bazie profili Decco 71 i Decco, 73, Decco 82, Decco 83 poprawia - współczynnik Uf. ulega on zmniejszeniu dla złożenia rama skrzydło z 1,0 W/(m2K) do 0,87 W/(m2K) dla Decco 83.

Jednym z najważniejszych aspektów domów pasywnych są energooszczędne okna, dlatego to podczas budowy czy termomodernizacji domu należy poświęcić im dużo uwagi.

PORÓWNANIE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ
WZMOCNIENIA KOMPOZYTOWEGO I WZMOCNIENIA STALOWEGO

Porównanie izolacyjności termicznej Eco Term Plus

Założenia konstrukcyjne Decco 83 - porównanie wyników notyfikowane
Laboratorium notyfikacji PCA-AB1054

Porównanie izolacyjności termicznej Eco Term Plus