Budowa, rozbiórka

Budowa, rozbiórka - EcoTerm Plus

Zdemontujemy stare okna i zamontujemy nowe o nowych właściwościach
dostosowanych do obowiązujących wymogów - okna z termowzmocnieniem
posiadają lepsze parametry cieplne, akustyczne, statyczne i starzeniowe.