Opis projektu

Opis projektu uruchomienia produkcji
wzmocnień kompozytowych wewnątrzokiennych


Projekt polega na wprowadzeniu do procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa nowej, innowacyjnej technologii wytwarzania wyrobu z tworzywa kompozytowego na osnowie polichlorku winylu, który zostanie zastosowany jako wzmocnienie w profilach okiennych.
W ramach planowanej inwestycji firma ECO TERM wdroży nowatorską technologię polegającą na produkcji wzmocnień wykonanych z kompozytu WPC. Nakłady poniesione przez firmę ECO TERM PLUS w ramach rozważanej inwestycji wyniosą około 6 953 400,00 PLN z czego 70% to wkład Funduszy Europejskich.

Opis projektu - Eco Term Plus