Parametry techniczne

Doskonałe właściwości cieplne

Dzięki przewodności cieplnej 125 razy mniejszej niż stal, wzmocnienie okienne Eco Term Plus wykonane z kompozytu posiada doskonałe właściwości cieplne.

Doskonałe właściwości cieplne - Eco Term Plus

Gwarancja doskonałych
parametrów cieplnych okna

Najważniejszą cechą nowego rozwiązania jest poprawa parametrów cieplnych okna. Wzmocnienie termiczne na bazie profili Decco 71 i Decco, 73, Decco 82, Decco 83 poprawia - współczynnik Uf. ulega on zmniejszeniu dla złożenia rama skrzydło z 1,0 W/(m2K) do 0,87 W/(m2K) dla Decco 83.

Gwarancja doskonałych parametrów cieplnych okna - Eco Term Plus