O budynkach pasywnych

Energooszczędne okna

Budynek pasywny jest najnowszą generacją budynków energooszczędnych – budynków przyszłości, w których zapotrzebowanie na energie cieplną jest znacznie mniejsze niż w budynku tradycyjnym, niezmiernie ważna jest tu izolacja i wentylacja – to obiekty o najwyższym komforcie cieplnym. Wzmocnienie kompozytowe zastosowane w systemie Decco spełnia wymogi okna pasywnego gdzie Uw dla okna nie może być większe od 0,8 W/(m2K). Dlatego też niezmiernie istotnym jest tzw. współczynnik Uf dla złożenia rama skrzydło, który przy wzmocnieniu kompozytowym jest na bardzo wysokim poziomie izolacyjności

Jednym z najważniejszych aspektów domów pasywnych są energooszczędne okna, dlatego to podczas budowy czy termomodernizacji domu należy poświęcić im dużo uwagi.