Skup starych okien

Skup starych okien

Firma EcoTerm Plus pozyskuje oraz dokonuje przemiału starych okien jako bazy do wytwarzania kompozyt.